Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος Ρομά – Σοβαρά προβλήματα με δάνεια και στέγαση σε Καλαμάτα – Μενεμένη – Νέα Κίο – Νέα Τίρυνθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΔΜ)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ)
Τ.Θ. 60820, 15304 Γλυκά Νερά, Tηλ. 2103472259 Fax: 2106018760
email: office@greekhelsinki.gr ιστοσελίδα: http://cm.greekhelsinki.gr/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

3 Αυγούστου 2009

Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος Ρομά – Σοβαρά προβλήματα με δάνεια και στέγαση σε Καλαμάτα – Μενεμένη – Νέα Κίο – Νέα Τίρυνθα

Οι συνεργαζόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ) και Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) που ασχολούνται με θέματα δικαιωμάτων των Ρομά στην Ελλάδα από το 1996, με την ευκαιρία της χθεσινή Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά δημοσιοποιούν δεύτερη σειρά επιστολών στις αρχές (που έμειναν αναπάντητες) για σοβαρά προβλήματα διακρίσεων σε βάρος των Ρομά από κρατικές αρχές.

Οι σχετικές πληροφορίες θα περιληφθούν τόσο στην κοινή έκθεση των δύο ΜΚΟ προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, που θα εξετάσει την εφαρμογή της αντίστοιχης Σύμβασης ICERD από την Ελλάδα στις 10-11 Αυγούστου 2009, όσο και στην ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων που εξετάζει αυτή την εποχή συλλογική προσφυγή κατά της Ελλάδας για καταγγελλόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων στέγασης των Ρομά από τη διεθνή ΜΚΟ Interights σε συνεργασία με το ΕΠΣΕ κα την ΕΟΔΜ.

Σήμερα δημοσιοποιούνται δύο επιστολές της ΕΟΔΜ στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών Πάτροκλο Γεωργιάδη της 30 Μαΐου 2009 και 12 Ιουνίου 2009, που έμειναν αναπάντητες. Σε αυτές αναφέρεται επίσης πως ούτε το ερωτηματολόγιο για έρευνα για λογαριασμό της ΕΕ που κάνει στην Ελλάδα η ΕΟΔΜ απαντήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Στις ακόλουθες επιστολές παρατίθενται στοιχεία για την εγκατάλειψη εδώ και χρόνια του πρότυπου οικισμού Ρομά με 24 βιοκλιματικές κατοικίες στη Μενεμένη. Φωτογραφίες του ερειπωμένου οικισμού το Μάιο 2009 ακολουθούν. Ο οικισμός δημιουργήθηκε το 2002 (κόστος 1 εκατομμύρια ευρώ) και συνεχίζεται να αναφέρεται ως ένας από τους τέσσερις οικισμούς που δημιουργήθηκαν για τους Ρομά τόσο από την Ελλάδα σε διεθνείς εκθέσεις της, όσο και από ελληνικούς φορείς που άκριτα αντιγράφουν τις κρατικές εκθέσεις (Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΜΚΟ «Οικοκοινωνία», κτλ.).

Στις επιστολές αναφέρεται επίσης πως η Τράπεζα Πειραιώς και η Εμπορική Τράπεζα αρνούνται να χορηγήσουν δάνεια σε Ρομά παρά την απόφαση της πολιτείας. Κυρίως όμως ζητείται η θέση της πολιτείας στο τεράστιο πρόβλημα της αδυναμίας αποπληρωμής των δανείων από τους περισσότερους Ρομά. Έτσι πολλοί βρίσκονται στο «δόκανο» των ΔΟΥ που έχουν αναλάβει την είσπραξη των οφειλών και κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια που πήραν, τινάζοντας στον αέρα την ακριβότερη συνιστώσα του στεγαστικού προγράμματος για τους Ρομά: 460 από τα 500 εκατομμύρια ευρώ πού δαπανήθηκαν για τη στέγαση των Ρομά αφορούσαν στεγαστικά δάνεια.

Ζητείται επίσης ενημέρωση για την απουσία προόδου στις δύο κοινότητες Ρομά της Αργολίδας που είχαν επισκεφθεί το Δεκέμβριο 2007 ο Επίτροπος Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και ο Συνήγορος του Πολίτη, στη Νέα Τίρυνθα και στη Νέα Κίο. Οι υποσχέσεις που δόθηκαν για έργα στην Νέα Τίρυνθα που χρηματοδοτήθηκαν με 340 χιλιάδες ευρώ και νομιμοποίηση οικιών Ρομά σε οικόπεδα εκτός σχεδίου στη Νέα Κίο έμειναν ανεκπλήρωτες. Η φωτογραφία το Μάιο 2009 είναι από τη Γλυκειά Νέας Τίρυνθας.

Τέλος αναφέρονται σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας της «κατασκήνωσης Μπιρμπίτας» Καλαμάτας που εγκαινίασε το Δεκέμβριο 2008 ο Υφυπουργός Εσωτερικών και μη πρόσβασης των αντίστοιχων παιδιών Ρομά στο σχολείο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΔΜ)
Τ.Θ. 60820, 15304 Γλυκά Νερά, Tηλ. 2103472259 Fax: 2106018760
email: nafsika@greekhelsinki.gr ιστοσελίδα: http://cm.greekhelsinki.gr/

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

30 Μαΐου 2009

Κύριο Πάτροκλο Γεωργιάδη
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ

Όπως ήδη γνωρίζετε, κάνουμε μια έρευνα για τις δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της επίδρασης των πολιτικών και των προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη των Ρομά και την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η έρευνα (περιγραφή στα αγγλικά: http://www.errc.org/db/03/B3/m000003B3.pdf) διεξάγεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των Ρομά (ERRC) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε 18 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ) έχει αναλάβει τη διεξαγωγή της έρευνας στην Ελλάδα. Αφού ολοκληρωθεί η έρευνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντάξει εκθέσεις οι οποίες θα δημοσιευτούν. Περιμένουμε να μας στείλετε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο με τις απαντήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που έπρεπε να είχε σταλεί μέχρι χθες.

Στο μεταξύ, κατά την πρόσφατη επίσκεψη σε κοινότητες Ρομά στα πλαίσια της έρευνας, μας δημιουργήθηκαν μερικές συγκεκριμένες απορίες για τις οποίες θα εκτιμούσαμε να είχαμε την υπεύθυνη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών:

1. Ο ένας από τους τέσσερις οικισμούς όπου η πολιτεία έχτισε σπίτια, στη Μεμενένη, έχει εγκαταλειφθεί εδώ και μερικά χρόνια από όλους τους Ρομά και όταν εμφανίστηκαν άλλοι Ρομά να εγκατασταθούν εκεί (από το Φοίνικα) ο Δήμος αρνήθηκε την εγκατάστασή τους. Σήμερα τα σπίτια είναι λεηλατημένα και ο ερημωμένος οικισμός «χάνεται» μέσα στα άγρια χόρτα. Κατά την πολιτεία, γιατί εγκαταλείφθηκε, γιατί δεν επιτράπηκε ή δεν επιδιώχθηκε η εγκατάσταση άλλων Ρομά και γιατί επιτράπηκε η καταστροφή των σπιτιών;

2. Σε ότι αφορά τα δάνεια, μας δόθηκε από τη ΔΟΚΠΥ Βόλου επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς Νέας Ιωνίας Βόλου της 5/5/2009, στην αιτούσα ΔΣ (Απόφαση 44728/16-7-2008) που απέρριπτε την αίτησή της «καθώς ο σκοπός του δανείου Ρομ δεν πληρεί (sic) τα κριτήρια χρηματοδότησης». Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν το αν ένας δικαιούχος πληροί τα κριτήρια είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου και η απόφαση είναι υποχρεωτική για κάθε συμβεβλημένη τράπεζα. Σε αυτή την περίπτωση τι ενέργεια θα κάνει το Υπουργείο προς την Τράπεζα;

3. Επίσης, από τη ΔΟΚΠΥ Βόλου πληροφορηθήκαμε πως η Εμπορική Τράπεζα (Μοναστηρίου 156) Θεσσαλονίκης δεν εγκρίνει δάνειο στον αιτούντα ΑΚ (Απόφαση 55867/17-12-2003) λόγω εκκρεμούντος μικροχρέους του μερικών εκατοντάδων ευρώ που εμφανίζεται στο σύστημα «Τειρεσίας». Η εντύπωση είναι πως δεν θα έπρεπε να υπόκεινται στον έλεγχο του συστήματος οι δικαιούχοι των δανείων. Παρακαλούμε να έχουμε τη θέση του Υπουργείου.

4. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αδυναμία αποπληρωμής των δανείων από τους δικαιούχους λόγω χαμηλού εισοδήματος ή/και ανεργίας. Μερικοί/ες δικαιούχοι που σταμάτησαν τις πληρωμές δεν είχαν καμιά ενόχληση. Σε άλλους όμως οι τράπεζες έστειλαν ειδοποιητήρια που αναφέρουν πως θα ακολουθήσει βεβαίωση της οφειλής από τις ΔΟΥ, ή ακόμα έχουν γίνει ανάλογες βεβαιώσεις από ΔΟΥ με αναγγελία προσημείωσης και τελικά κατάσχεση της οικίας καθώς και παράλληλη άρνηση χορήγησης φορολογικής ενημερότητας που σε μερικούς εμποδίζει και την επαγγελματική δραστηριότητα. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν η πολιτεία έχει ή σκέπτεται να προβλέψει κάτι για τις περιπτώσεις αυτές ή αν απλώς θα εφαρμοστεί η υπάρχουσα νομοθεσία με τελική επίπτωση την υπερχρέωση των Ρομά με όλες τις σχετικές οικονομικές και ποινικές συνέπειες περιλαμβανόμενης και της απώλειας της κατοικίας τους.

Παρακαλούμε να έχουμε την απάντησή σας στα ερωτήματα αυτά μέχρι τις 15 Ιουνίου 2009 ώστε να την περιλάβουμε στην έκθεσή μας.

Με εκτίμηση

Ναυσικά Παπανικολάτου
Εκπρόσωπος Ελληνικής Ομάδας για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΔΜ)
Τ.Θ. 60820, 15304 Γλυκά Νερά, Tηλ. 2103472259 Fax: 2106018760
email: nafsika@greekhelsinki.gr ιστοσελίδα: http://cm.greekhelsinki.gr/

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

12 Ιουνίου 2009

Κύριο Πάτροκλο Γεωργιάδη
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ

Όπως ήδη γνωρίζετε, κάνουμε μια έρευνα για τις δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της επίδρασης των πολιτικών και των προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη των Ρομά και την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η έρευνα (περιγραφή στα αγγλικά: http://www.errc.org/db/03/B3/m000003B3.pdf) διεξάγεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των Ρομά (ERRC) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε 18 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ) έχει αναλάβει τη διεξαγωγή της έρευνας στην Ελλάδα. Αφού ολοκληρωθεί η έρευνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντάξει εκθέσεις οι οποίες θα δημοσιευτούν. Περιμένουμε πάντα να μας στείλετε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο με τις απαντήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και την απάντηση στην προηγούμενη επιστολή μας της 30/5/2009 με ειδικότερα ερωτήματα.

Στο μεταξύ, κατά την πρόσφατη δεύτερη επίσκεψη σε κοινότητες Ρομά στα πλαίσια της έρευνας, μας δημιουργήθηκαν πρόσθετες συγκεκριμένες απορίες για τις οποίες θα εκτιμούσαμε να είχαμε την υπεύθυνη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών:

1. Επισκεφθήκαμε τον καταυλισμό της Γλυκιάς Νέας Τίρυνθας και τον οικισμό της Καρακάξας Νέας Κίου τους οποίους είχε επισκεφθεί το Δεκέμβριο 2007 ο Επίτροπος Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και ο Συνήγορος του Πολίτη όπως αναφέρεται στην επιστολή του Επιτρόπου στον Υπουργό Εσωτερικών στις 19 Δεκεμβρίου 2007 (https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1413785&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679). Η τοπική υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των Ρομά που είχε μετάσχει στην επίσκεψη εκείνη μας πληροφόρησε πως τίποτε δεν άλλαξε στις δύο περιοχές από τότε. Όμως, με την απόφαση 64714/5-12-2007 του Υφυπουργού Εσωτερικών ο Δήμος Τίρυνθας χρηματοδοτήθηκε με 340,251 ευρώ για «εκτέλεση εργασιών βελτίωσης της υποδομής των χώρων διαμονής των Τσιγγάνων». Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε σε τι έργα δαπανήθηκε το ποσό αυτό ή αν δεν εκτελέστηκε το έργο για ποιους λόγους ματαιώθηκε. Επίσης, κατά την επίσκεψη εκείνη, ο εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είχε δεσμευθεί πως η πολιτεία θα προχωρούσε στη νομιμοποίηση των οικιών των Ρομά σε ιδιόκτητα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλεως στη Νέα Κίο, κάτι που επίσης δεν έχει γίνει, ενώ οι Ρομά καλούνται να υφίστανται επανειλημμένες δικαστικές και οικονομικές συνέπειες των αυθαιρέτων αυτών. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε γιατί δεν υλοποιήθηκε η δέσμευση ή ποια εναλλακτική λύση υπάρχει για τις κατοικίες αυτές των Ρομά.

2. Στη Μπιρμπίτα Καλαμάτας επισκεφθήκαμε το νεοκατασκευασθέντα οικισμό των Ρομά που αποκαλείται «κατασκήνωση» και είναι πραγματικά αυτό αφού έχει κοινόχρηστους χώρους υγιεινής ενώ τα οικήματα δεν έχουν ούτε ένα νιπτήρα, έχουν παροχή ρεύματος που δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη λειτουργία κουζίνας και ψυγείου, ενώ είναι ενιαίοι χώροι και δεν επιτρέπεται η κατασκευή διαχωριστικών για τη διαίρεση σε δωμάτια. Κυρίως δε, όπως μας δήλωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, πρόκειται για «προσωρινή» και όχι «μόνιμη» όπως έχει παρουσιαστεί σε έγγραφα της πολιτείας στέγαση των Ρομά μέχρι να εγκατασταθούν μόνιμα αλλού και για αυτό πήρε το χαρακτήρα «κατασκήνωσης». Ως κατασκήνωση για προσωρινή στέγαση (για παράδειγμα ολιγόμηνη) ο οικισμός είναι πραγματικά υποδειγματικός. Όμως, τα παραχωρητήρια είναι για διάρκεια τριών ετών και η διορισμένη από την πολιτεία «Προσωρινή Επιτροπή Αυτοδιοίκησης» των Ρομά μας δήλωσε πως δεν γνωρίζουν να επίκειται άλλη μόνιμη λύση, για αυτό και ζητούν επίμονα να αποκτήσουν σε κάθε σπίτι νιπτήρα, δυνατότητα κουζίνας, τουαλέτα και δυνατότητα να το χωρίσουν σε δωμάτια. Τέλος, πληροφορηθήκαμε πως τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο γιατί το λεωφορείο του ΚΤΕΛ που θα ήταν διαθέσιμο έπρεπε να περνά στις 6:30-7:00 πμ ενώ η έναρξη των μαθημάτων στο σχολείο που απέχει περί τα 15 λεπτά από τον οικισμό γίνεται στις 8:00 πμ. Παρακαλούμε για την άποψή σας για τα θέματα αυτά.

Παρακαλούμε να έχουμε την απάντησή σας στα ερωτήματα αυτά μέχρι τις 19 Ιουνίου 2009 ώστε να την περιλάβουμε στην έκθεσή μας.

Με εκτίμηση

Ναυσικά Παπανικολάτου
Εκπρόσωπος Ελληνικής Ομάδας για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων

Advertisements

0 Responses to “Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος Ρομά – Σοβαρά προβλήματα με δάνεια και στέγαση σε Καλαμάτα – Μενεμένη – Νέα Κίο – Νέα Τίρυνθα”  1. Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s
Advertisements

Αρέσει σε %d bloggers: